Grozījumi Civilprocesa likumā un Notariāta likumā paredz, ka tiesas spriedumu izpildei var nodot noteiktus notariālā akta formā taisītus līgumus, tai skaitā vienošanos par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem (piemēram, līgums par uzturlīdzekļu maksāšanu)

alimenti-bez-tiesas-sprieduma