• Cietušās personas iesnieguma sagatavošana policijai
  • Cietušā pārstāvība kriminālprocesā
  • Apsūdzētā aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā – policijā un prokuratūrā
  • Apsūdzētā aizstāvība tiesā
  • Atlīdzības piedziņa no valsts attaisnojoša tiesas sprieduma gadījumā
  • Vienošanās ar prokuratūru
  • Izlīguma noslēgšana ar cietušo

LR Satversmes 92.pants nosaka: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.Mūsdienās cilvēktiesību vērtība ir augusi, taču joprojām ikdienā sastopamies ar daudziem cilvēktiesību pārkāpumiem, gan pret cietušajā mm gan apsūdzētajām personām.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Nodrošinam cietušās personas, citu kriminālprocesa dalībnieku un personu, pret kurām uzsākts kriminālprocess, aizturēto, aizdomās turēto aizstāvību pirmstiesas izmeklēšanā (policijā, prokuratūrā), kā arī lietas izskatīšanā tiesā.

Svarīgi:

  • Ikviens, kas tiek apsūdzēts noziegumā, tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina netiek pierādīta saskaņā ar likumu.
  • Ikvienam, kas tiek apsūdzēts noziegumā, ir sekojošs tiesību minimums:

a) tikt nekavējoties informētam, viņam saprotamā valodā un detalizēti, par viņam izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu;

b) uz attiecīgu laiku un līdzekļiem, lai sagatavotu savu aizstāvību;

c) aizstāvēt sevi pašam vai saņemt paša izvēlētu juridisku palīdzību, vai, ja trūkst līdzekļu, lai segtu izdevumus par šo juridisko palīdzību, saņemt to par velti, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs;

d) uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu vai nopratināt tos pašam un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu tajos pašos apstākļos kā apsūdzības lieciniekus;

e) uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, ja viņš nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā.

 

Noderīgas saites:

LR Tieslietu ministrija www.tm.gov.lv

Latvijas Republikas Prokuratūra – http://www.prokuratura.gov.lv/public/30218.html

Latvijas Republikas Tiesībsargs – http://www.tiesibsargs.lv/

Valsts policija – http://www.vp.gov.lv/

Informācija un atbalsts noziegumos cietušajiem vai tiem, kuri ir bijuši nozieguma aculiecinieki www.cietusajiem.lv

Juridiskās palīdzības administrācija http://www.jpa.gov.lv/

Ieslodzījuma vietu pārvalde http://www.ievp.gov.lv/

Valsts aprobācijas dienests http://www.probacija.lv/

Valsts tiesu ekspertīžu birojs http://vteb.gov.lv/

Cietušo atbalsts centrs http://www.cac.lv/

Valsts policijas kriminālistikas pārvalde http://www.ekspertize.vp.gov.lv/