Nepamatotas valodas prasības apgrūtina jauniešu situāciju darba tirgū, jo bieži pastāv uzskats, ka ar valsts valodu nepietiek.

aicinam-tevi-atsaukties