[ 117 ] – Īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā jāveic obligāti

2017-06-27T08:12:22+00:00

EIRO TEMĪDA informē: Īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā jāveic obligāti. Par kavēšanos (ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, pagājuši vairāk kā seši mēneši) – paaugstināta valsts nodeva. Zemesgrāmatu likumā un citos saistītos normatīvos aktos pieņemti vērienīgi grozījumi. Zemesgrāmatu likuma 1. pants papildināts ar teikumu: „Nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta.” [...]

[ 117 ] – Īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā jāveic obligāti2017-06-27T08:12:22+00:00

CITI PAKALPOJUMI

2014-07-02T13:33:30+00:00

Atbalsts apdrošināšanas strīdos Preču zīmju reģistrācija Zaudējumu piedziņa Parāda piedziņa Morālā kaitējuma kompensācija Palīdzība nodokļu strīdos Servitūtu nodibināšana U.c.   Noderīgas saites:   Parāda piedziņa 2014.gadā - http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/260421-paradu-piedzina-2014gada-izmainas-un-jauna-kartiba/ Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_un_nodevu_sistema_latvija/ PTAC par apdrošināšanas līgumiem http://www.ptac.gov.lv/page.php?id=409 Latvijas apdrošinātāju asociācija http://www.laa.lv/ Latvijas Republikas Patentu valde http://www.lrpv.gov.lv/

CITI PAKALPOJUMI2014-07-02T13:33:30+00:00