[ 128 ] – VID maina praksi administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanā

2018-02-26T09:00:31+00:00

Valsts ieņēmumu dienests (VID) maina administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanas praksi, jo tiesībsargs tajā konstatējis neatbilstību Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam (LAPK). Sniedzot atzinumu pārbaudes lietā Nr. 2017-15-27E un veicot situācijas padziļinātu izpēti, tiesībsargs VID rekomendēja pārtraukt ierasto praksi un rīkoties atbilstoši LAPK prasībām. Dienests ar savu lēmumu apliecina, ka līdzšinējā prakse nav bijusi veiksmīga, turklāt pierāda, ka ir [...]