[ 022 ] – Kādas ir likumisko mantinieku šķiras? Brālis – otrā šķira, māsīca – ceturtā.

2018-01-23T13:42:31+00:00

Kādas ir likumisko mantinieku šķiras? Mantojuma atstājēja radinieki manto pēc attiecīgas kārtas, kas pamatota ar radniecības veidu un ar tās pakāpi.

[ 022 ] – Kādas ir likumisko mantinieku šķiras? Brālis – otrā šķira, māsīca – ceturtā.2018-01-23T13:42:31+00:00

CITI PAKALPOJUMI

2014-07-02T13:33:30+00:00

Atbalsts apdrošināšanas strīdos Preču zīmju reģistrācija Zaudējumu piedziņa Parāda piedziņa Morālā kaitējuma kompensācija Palīdzība nodokļu strīdos Servitūtu nodibināšana U.c.   Noderīgas saites:   Parāda piedziņa 2014.gadā - http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/260421-paradu-piedzina-2014gada-izmainas-un-jauna-kartiba/ Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_un_nodevu_sistema_latvija/ PTAC par apdrošināšanas līgumiem http://www.ptac.gov.lv/page.php?id=409 Latvijas apdrošinātāju asociācija http://www.laa.lv/ Latvijas Republikas Patentu valde http://www.lrpv.gov.lv/

CITI PAKALPOJUMI2014-07-02T13:33:30+00:00