[ 106 ] – Sūdzība Eiropas cilvēktiesību tiesā pret Latviju

2017-06-27T08:03:13+00:00

Sūdzība apstrīd Latvijas Republikas Saeimas 1997.gada 12.jūnijā pieņēmto Ārstniecības likumu, kura 4.panta pirmā daļa ar 2004.gada 27.maija Grozījumiem Ārstniecības likumā izteikta šādā redakcijā: Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindu veidošanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomu, kuri tiek apmaksāti no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem, kā arī [...]

[ 106 ] – Sūdzība Eiropas cilvēktiesību tiesā pret Latviju2017-06-27T08:03:13+00:00