[ 113 ] – Rezidenta un nerezidenta statuss, tā noteikšana

2017-06-28T09:05:18+00:00

Svešvārdu vārdnīcā jēdzienam ‘’rezidents’’ ir vairākas nozīmes. Mūsu kontekstā aplūkojamās nozīmes ir ar ekonomiku saistītā – ‘’konkrētās valsts iekšzemes nodokļu maksātājs’’ un juridiskā nozīmē- ‘’kādas valsts pilsonis, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā ārvalstī’’. Rezidents kā iekšzemes nodokļu maksātājs - ko tas nozīmē?! Latvijas rezidenti maksā nodokli no ienākumiem, kas gūti Latvijā un ārvalstīs, t.i., no [...]