[ 251 ] – Personas dati un Vispārīgā datu aizsardzības regula – skaidrojums

2018-07-31T09:24:47+00:00

Personas dati un Vispārīgā datu aizsardzības regula - skaidrojums: materiāls, kurā vienkārši un saprotami atbildēts uz jautājumiem par personas datu aizsardzību.