[ 353 ] – Pēc Lozes pieteikuma Satversmes Tiesa vērtēs kasācijas sūdzības termiņu

2019-08-09T13:39:29+00:00

Pēc Lozes pieteikuma Satversmes Tiesa vērtēs kasācijas sūdzības termiņu - uzskata, ka 20 dienu termiņš kasācijas sūdzības iesniegšanai ir nesamērīgi īss, ja pilns spriedums ir tik juridiski sarežģīts un apjomīgs dokuments, ka tiesa to esot gatavojusi vairāk nekā gadu.