[ 046 ] – Pa kluso pārdota mantota īpašuma daļa

2017-06-27T08:34:12+00:00

Pa kluso pārdota mantota īpašuma daļa - mantinieks nevar pārdot mantojuma daļu neinformējot citus mantiniekus, kam uz mantojuma daļām ir izpirkuma tiesības.