[ 270 ] – Satversmes Tiesa atzīst ka nemotivēta apelācijas atteikšana administratīvajās lietās neatbilst Satversmei

2019-10-03T13:13:18+00:00

Satversmes Tiesa atzīst ka nemotivēta apelācijas atteikšana administratīvajās lietās neatbilst Satversmei. 2018. gada 15. marta Satversmes Tiesas spriedums.