[ 085 ] – Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 „Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

2017-06-27T08:20:16+00:00

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 1. Pamatojums Iekšlietu ministrijas iniciatīva, kā arī, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (Nr.19, 39.§)  „Par Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 45.§) „Likumprojekts „Grozījumi Civillikumā”” un protokollēmuma (prot. Nr.67 46.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" izpildi” 2.punkta izpildi.   2. Pašreizējā situācija un problēmas Ministru [...]