[ 124 ] – Satversmes Tiesa par nelikumīgām atzīst Ministru Kabienta normas par izglītojamo skaitu vidusskolas klasēs

2017-08-06T19:09:16+00:00

Satversmes Tiesa par nelikumīgām atzīst Ministru Kabienta normas par izglītojamo skaitu vidusskolas klasēs, Ministru Kabinets pārkāpis tam piešķirto pilnvarojumu