[ 267 ] – Metafiziskās apsūdzības

2018-03-13T09:11:55+00:00

Metafiziskās apsūdzības - advokāte aicina tiesas aizdomaties, par to, ka viens no iemesliem, kādēļ sabiedrība neuzticas tiesu varai, ir komunikācijas jautājums, tsk. tiesu varas spēja paskaidrot sabiedrībai spriedumus - kāpēc tiesa ir lēmusi tā un nevis citādi.