[ 069 ] – Mantojuma pieņemšanas veidi: likumiskā mantošana

2017-06-27T08:24:04+00:00

Mantojuma pieņemšanas veidi: likumiskā mantošana - ja persona, vēl dzīva esot, nav slēgusi mantojuma līgumu vai arī nav taisījusi testamentu, tad pēc viņas nāves mantošana notiek pēc likuma saskaņā ar Civillikumā norādīto mantošanas kārtību.

[ 069 ] – Mantojuma pieņemšanas veidi: likumiskā mantošana2017-06-27T08:24:04+00:00

[ 070 ] – Mantojuma pieņemšanas veidi: testamentārā mantošana

2017-06-27T08:24:00+00:00

Mantojuma pieņemšanas veidi: testamentārā mantošana - lai pretendētu uz mantojumu pēc testamenta, mantiniekam testamentam ir jābūt uz rokas. Tas galvenokārt ir attiecināms uz publiskajiem un privātajiem testamentiem, kur mantojuma atstājēja pēdējā griba ir iemūžināta uz papīra.

[ 070 ] – Mantojuma pieņemšanas veidi: testamentārā mantošana2017-06-27T08:24:00+00:00

[ 071 ] – Mantojuma pieņemšanas veidi: mantošana pēc līguma

2017-06-27T08:23:56+00:00

Mantojuma pieņemšanas veidi: mantošana pēc līguma - atraidīt mantojumu līgumiskais mantinieks var vienīgi tad, ja šāda tiesība viņam ir paredzēta pašā līgumā. Ievērojot to, ka ar šādas tiesības esamību mantojuma līgums maz ar ko atšķirsies no testamenta, cilvēki tik sarežģītu procedūru kārtot negrib. Savukārt, ja šāda tiesība līgumā nav pielīgta, potenciālais mantinieks riskē pieņemt mantojumu [...]

[ 071 ] – Mantojuma pieņemšanas veidi: mantošana pēc līguma2017-06-27T08:23:56+00:00