[ 111 ] – Lēmums – nekustamo īpašumu pārdot izsolē

2017-06-27T08:06:28+00:00

ĪSUMĀ Lēmumu rīkot izsoli tiesu izpildītājs pieņem, pamatojoties uz izpildē iesniegtu izpildu dokumentu - tiesas nolēmumu, kā arī pēc kreditora rakstveidā izteikta lūguma. Uzsākot vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu, tiesu izpildītājs nosūta parādniekam ierakstītā sūtījumā paziņojumu. No nolēmuma par piedziņas uzsākšanu līdz faktiskajai izsoles norises dienai parasti ir divi ar pusi mēneši. Jebkuri līgumi, kurus [...]