[ 125 ] – Kā nosaka saskarsmes tiesības?

2017-07-05T12:23:03+00:00

Kā nosaka saskarsmes tiesības? - Saskarsmes tiesības realizēšanas kārtību nosaka vecāki, savstarpēji vienojoties, vai tiesa (izprasot bāriņtiesas atzinumu).