• Kā neiekrist, pārdodot nekustamo īpašumu, arī mežu