[ 116 ] – Kā cīnīties ar aizskarošiem anonīmiem komentāriem internetā?

2017-06-27T08:11:53+00:00

Kā cīnīties ar aizskarošiem anonīmiem komentāriem internetā? - EIRO TEMĪDA iesaka: LV portālā pieejams noderīgs skaidrojums kā cīnīties ar godu un cieņu aizskarošiem anonīmajiem komentāriem. Pieejams: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi… (29.01.2015. "Anonīms komentārs aizskāris manas tiesības. Ko darīt?" )   Aicinām griezties pie EIRO TEMĪDA juristiem, kas konsultēs, kā rīkoties, ja publicēts jūsu godu un cieņu aizskarošs anonīms komentārs internetā [...]

[ 116 ] – Kā cīnīties ar aizskarošiem anonīmiem komentāriem internetā?2017-06-27T08:11:53+00:00

CITI PAKALPOJUMI

2014-07-02T13:33:30+00:00

Atbalsts apdrošināšanas strīdos Preču zīmju reģistrācija Zaudējumu piedziņa Parāda piedziņa Morālā kaitējuma kompensācija Palīdzība nodokļu strīdos Servitūtu nodibināšana U.c.   Noderīgas saites:   Parāda piedziņa 2014.gadā - http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/260421-paradu-piedzina-2014gada-izmainas-un-jauna-kartiba/ Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_un_nodevu_sistema_latvija/ PTAC par apdrošināšanas līgumiem http://www.ptac.gov.lv/page.php?id=409 Latvijas apdrošinātāju asociācija http://www.laa.lv/ Latvijas Republikas Patentu valde http://www.lrpv.gov.lv/

CITI PAKALPOJUMI2014-07-02T13:33:30+00:00

STRĪDU RISINĀŠANA, TIESVEDĪBA

2017-02-09T06:32:29+00:00

Pārstāvība civillietā Pārstāvība administratīvā lietā Aizstāvība krimināllietā Tiesvedība pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesā Konstitucionālās sūdzības sagatavošana iesniegšanai Satversmes tiesā Pārstāvība Satversmes tiesā Sūdzības sagatavošana Eiropas Cilvēktiesību tiesai („Strasbūras” tiesai) Strīdu risināšana šķīrējtiesā, mediācijas procesā Tiesvedība – tā ir māksla un juristi – mākslinieki. EIRO TEMĪDA juristi māk pārliecināt, pasniegt sarežģīto vienkārši un skaidri [...]

STRĪDU RISINĀŠANA, TIESVEDĪBA2017-02-09T06:32:29+00:00

AIZSTĀVĪBA KRIMINĀLLIETĀ

2017-02-09T06:32:29+00:00

Cietušās personas iesnieguma sagatavošana policijai Cietušā pārstāvība kriminālprocesā Apsūdzētā aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā – policijā un prokuratūrā Apsūdzētā aizstāvība tiesā Atlīdzības piedziņa no valsts attaisnojoša tiesas sprieduma gadījumā Vienošanās ar prokuratūru Izlīguma noslēgšana ar cietušo LR Satversmes 92.pants nosaka: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina [...]

AIZSTĀVĪBA KRIMINĀLLIETĀ2017-02-09T06:32:29+00:00

STRĪDI AR CEĻU POLICIJU

2017-02-09T06:32:30+00:00

Konsultācija par ceļu satiksmes negadījuma dokumentu pareizu sastādīšanu Ceļu satiksmes negadījuma patieso apstākļu noskaidrošana Pārstāvība administratīvo pārkāpumu lietās (lietās par ātruma pārsniegšanu, transportlīdzekļa vadīšanu reibumā, stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu u.c.) Administratīvo sodu apstrīdēšana, pārsūdzēšana policijā un tiesā Pārstāvība policijā un tiesā Ar apdrošināšanu saistīto jautājumu risināšana (atteikums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību) Ceļu satiksmes negadījums ir nepatīkams notikums [...]

STRĪDI AR CEĻU POLICIJU2017-02-09T06:32:30+00:00