[ 043 ] – Galvinieka atbildība fiziskās personas maksātnespējas procesā

2017-06-27T08:34:26+00:00

Galvinieka atbildība fiziskās personas maksātnespējas procesā - spriedumā lietā Nr.SKC-81/2017 Augstākā Tiesa risinājusi šo pretrunīgo tiesību jautājumu