[ 095 ] – Fiziskās personas maksātnespējas process

2017-06-27T08:18:25+00:00

Kādi ir ieguvumi, ja tiek īstenots fiziskās personas maksātnespējas process?Fiziskās personas (turpmāk arī – parādnieks) maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Ja fiziskā persona ir izpildījusi savu [...]