[ 237 ] – Ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz zemi zem ēkas

2018-06-21T07:47:21+00:00

Ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz zemi zem ēkas - Latvijas Republikas Augstākā tiesa 08.06.2018. atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 05.05.2016. spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par īpašuma tiesību atzīšanu uz izpirkuma tiesību pamata.