[ 250 ] – Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas komentāri un vadlīnijas

2018-07-31T09:24:53+00:00

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas komentāri un vadlīnijas - lai veicinātu vienotas terminoloģijas izmantošanu datu aizsardzības jomā, rakstu klāstu papildina Datu valsts inspekcijas skaidrojums par atsevišķiem datu aizsardzības jēdzieniem un terminiem.