[ 092 ] – Darba devējs darba attiecības piedāvā pārtraukt atbilstoši Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punktam – darbinieku skaita samazināšana

2017-06-27T08:19:56+00:00

Ja darba attiecības tiek pārtrauktas un Jūs vairs neturpināsiet darbu šajā uzņēmumā citā amatā, tad, pamatojoties uz Darba likuma 112.pantu, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, uzteicot darba līgumu 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā noteiktajos gadījumos, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu šādā [...]