[ 031 ] – Palielināts izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs

2017-10-11T09:43:12+00:00

Likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktais maksimālais izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs ir piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamo valsts kompensāciju aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo. Tādējādi, pieaugot minimālajai mēneša darba algai līdz 360 euro, palielinās izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs. Jāņem vērā, ka kompensācijas apmērs [...]