[ 234 ] – Atceļ likuma normas kas ierobežoja kasācijas iespējas kriminālprocesos

2018-06-18T12:58:55+00:00

Atceļ likuma normas kas ierobežoja kasācijas iespējas kriminālprocesos - Satversmes tiesa atzinusi Kriminālprocesa likuma 573. panta otro daļu un trešo daļu, ciktāl tā neparedz, ka lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību norādāmi tā motīvi, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei.