[ 073 ] – Civillikumā jauns tiesību institūts – apbūves tiesība

2017-06-27T08:23:42+00:00

Civillikumā jauns tiesību institūts – apbūves tiesība - uz tās pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā.