Vārda latviskošana un privātā dzīve – ‘Raihmana lietu’ atzīst par nozīmīgu Latvijas judikatūrai – Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments pērn atzinis, ka personvārda
atveide atbilstoši latviešu valodas prasībām nav tiesību uz privāto dzīvi aizskārums.

varda-latviskosana