JAUNUMI 2017-02-09T06:32:15+00:00

[ 131 ] – Mainīs kārtību, kādā aprēķina maksājumus par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Mainīs kārtību apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai - Ministru kabinets (MK) 11.07.2017. sēdē apstiprinājis MK noteikumus "Kārtība, kādā aprēķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu", paredzot [...]